Bảng chi phí đăng ký tạm tính

BẢNG TẠM TÍNH CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE TẠI HÀ NỘI
                  Áp dụng từ : 04/7/2013
Khách hàng có Hộ khẩu thường trú tại Tp. Hà Nội              
                    Đơn vị tính: VND
STT LOẠI XE GIÁ XE THUẾ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KIỂM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ/ NĂM TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ TỔNG CHI PHÍ & GIÁ XE
(Chưa tính BH vật chất)
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE / NĂM
MỨC THUẾ THUẾ
    a b c=a x b d e f g=c+d+e+f h=a+g Giá 
1 Camry 2.5Q 1,302,000,000 12% 155,040,000 20,000,000 260,000 430,000 175,730,000 1,467,730,000 21,584,000
2 Camry 2.5G 1,164,000,000 12% 139,680,000 20,000,000 260,000 430,000 160,370,000 1,324,370,000 20,265,000
3 Camry 2.0E 997,000,000 12% 119,880,000 20,000,000 260,000 430,000 140,570,000 1,139,570,000 17,803,000
4 Fortuner V (4x4) 1,354,000,000 12% 126,720,000 20,000,000 260,000 830,000 147,810,000 1,203,810,000 17,289,740
5 Fortuner V (4x2) 1.150,000,000 12% 114,000,000 20,000,000 260,000 830,000 135,090,000 1,085,090,000 15,766,000
6 Fortuner 2.5G 1.026,000,000 12% 107,040,000 20,000,000 260,000 830,000 128,130,000 1,020,130,000 14,435,000
7 Corolla 2.0CVT 866,000,000 12% 104,280,000 20,000,000 260,000 430,000 124,970,000 993,970,000 16,735,000
8 Corolla 2.0RS 905,000,000 12% 109,680,000 20,000,000 260,000 430,000 130,370,000 1,044,370,000 16,735,000
9 Corolla 1.8CVT 753000,000 12% 95,880,000 20,000,000 260,000 430,000 116,570,000 915,570,000 15,765,000
10 Corolla 1.8MT 678,000,000 12% 89,520,000 20,000,000 260,000 430,000 110,210,000 856,210,000 14,855,000
11 Vios G 565,000,000 12% 73,440,000 20,000,000 260,000 430,000 94,130,000 706,130,000 12,704,000
12 Vios E 513,000,000 12% 67,320,000 20,000,000 260,000 430,000 88,010,000 649,010,000 11,751,000
13 Yaris E 592,000,000 12% 79,320,000 20,000,000 260,000 430,000 100,010,000 761,010,000 13,899,500
14 Yaris RS 642,000,000 12% 83,880,000 20,000,000 260,000 430,000 104,570,000 803,570,000 13,899,500
15 Innova V 905,000,000 12% 97,680,000 20,000,000 260,000 840,000 118,780,000 932,780,000 15,462,000
16 Innova E 743,000,000 12% 84,600,000 20,000,000 260,000 840,000 105,700,000 810,700,000 13,698,000
17 Innova G  817,000,000 12% 89,760,000 20,000,000 260,000 840,000 110,860,000 858,860,000 14,267,000
18 Hiace Die 999,000,000 12% 139,680,000 150,000 250,000 1,374,400 141,454,400 1,305,454,400 12,905,000
19 Hiace Gas 000,000 12% 130,080,000 150,000 250,000 1,374,400 131,854,400 1,215,854,400 12,544,000
20 Land Cruiser Prado 2.267,000,000 12% 238,680,000 20,000,000 260,000 830,000 259,770,000 2,248,770,000 31,814,000
21 Land Cruiser (mâm đúc) 3.650,000,000 12% 324,240,000 20,000,000 260,000 830,000 345,330,000 3,047,330,000 42,597,000
22 Toyota 86 1,678,000,000 12% 201,360,000 20,000,000 260,000 830,000 222,450,000 1,900,450,000 26,882,000
23 Hilux G 793,000,000 2% 14,700,000 500,000 250,000 942,100 16,392,100 751,392,100 14,323,000
24 Hilux E 695,000,000 2% 12,740,000 500,000 250,000 942,100 14,432,100 651,432,100 11,567,000

Để thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Bán Hàng 0973 778 669 Mr Định 24/7

Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn bán Hàng Xuất Sắc
Phòng Bán Hàng - 0973 778 669
0973 778 669

quảng cáo


Google+