Hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH THU GOM DẦU THẢI

Dầu thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động bảo dưỡng xe ô tô của các xưởng sửa chữa. Có hai loại dầu thải: dầu động cơ thải là dầu đã hoặc đang sử dụng cho bôi trơn động cơ hoặc các mục đích tương tự; chất lưu là chất lưu đã hoặc đang sử dụng cho truyền động bánh răng như hộp số, hệ thống trợ lực lái, hoặc truyền lực chính v.v...dầu thải hoàn toàn 100% có khả năng tái chế, nhưng vì dầu thải là chất làm ô nhiễm môi trường nên chú ý không nên để thấm vào đất, vào nguồn nước, hệ thống cống rãnh, mương. Chỉ với một lít dầu có thể phát tán vào môi trường và làm ô nhiễm một triệu lít nước.

Dầu thải là một loại chất thải độc hại đã được liệt kê trong danh sách chất thải nguy hại của Quyết đinh 155/1999/QĐ-TTg, phù hợp với luật môi trường Việt Nam được ban hành năm 1993 mà chủ nguồn thải chất thải này phải có trách nhiệm thu gom/xử lý hoặc thuê công ty có chức năng xử lý.

Làm theo quyết định nêu trên là bắt buộc trong hoạt động kinh doanh Toyota Long Biên là  Đại lý tự nguyện cam kết thu gom dầu thải và tìm kiếm một công ty có giấy phép thu gom/ xử lý hợp pháp. Chương trình này gồm các công đoạn thu gom, lưu giữ và chuyển giao dầu thải cho công ty kể trên và phù hợp theo luật môi trường Việt Nam.

Để thúc đẩy và giáo dục ý thức trong bảo vệ môi trường cho tất mọi người bao gồm cả thành viên công ty và khách hàng, đại lý Toyota Long Biên của chúng tôi đã dán những biển hiệu trên phương tiện thu gom và khu vực để dầu thải. Đồng thời thường xuyên ghi chép lại số lượng dầu thải đã thu gom và chuyển giao và thông báo cho người có chức năng.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn bán Hàng Xuất Sắc
Phòng Bán Hàng - 0973 778 669
0973 778 669

quảng cáo


Google+