Cam kết

Toyota Long Biên hoạt động với phương châm: “ Bảo tồn tài nguyên và Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta”.

chúng tôi cam kết:

 

  1. Luôn tuân thủ chặt chẽ các Qui định Bảo vệ môi trường theo Luật môi trường hiện hành.
  2. Kiểm soát các chất thải hàng ngày: Phân loại và lưu giữ chất thải ngay từ nguồn thải. Ký hợp đồng chuyển giao, xử lý rác thải với các đơn vị hoạt động đúng chức năng được luật pháp cho phép.
  3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng tiết kiệm nhất nguồn nguyên vật liệu, lắp đặt các trang thiết bị thu gom, lọc hút nguồn khí thải độc hại. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các trang thiết bị này.
  4. Phổ biến và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty.
  5. Sẵn sàng hợp tác và trao đổi với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
  6. Định kỳ xem xét các mục tiêu môi trường cụ thể đã đặt ra, đồng thời phấn đấu đạt tới những mục tiêu cao hơn.
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn bán Hàng Xuất Sắc
Phòng Bán Hàng - 0973 778 669
0973 778 669

quảng cáo


Google+